Alternatywne fundusze inwestycyjne

Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (AFI) są niezwykle atrakcyjnymi i elastycznymi podmiotami, które mogą zostać wykorzystane nie tylko w działalności inwestycyjnej, ale także w strategii planowania międzynarodowej optymalizacji podatkowej czy jako narzędzie ochrony majątku (asset protection). Co więcej działanie i forma Funduszy opiera się na zharmonizowanych przepisach Unii Europejskiej, co pozwalana na wykorzystywanie ich na całym obszarze UE. Po spełnieniu określonych warunków, struktura z wykorzystaniem AFI pozwala na zastosowanie regulacji w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego na terenie całej UE.

Prawnicy z Kancelarii oferują swoim klientom kompleksową usługę polegającą na wyborze odpowiedniej formy Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego, jego zaprojektowaniu oraz rejestracji. Prawnicy na życzenie klienta zapewniają również wsparcie w toku funkcjonowania Funduszu, polegające na świadczeniu pełnego zakresu usług prawnych, korporacyjnych oraz księgowych związanych z jego obsługą.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty:
Mec. Adam Osiński