Pracownicze Programy Emerytalne i Kapitałowe

Posiadamy doświadczenie w świadczeniu usług prawnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prawa pracy. Pomagamy również klientom indywidualnym w sporach z pracodawcami.

W naszym podejściu zawsze staramy się zrozumieć potrzeby klientów, co sprzyja udanym negocjacjom zmierzającym do polubownego rozstrzygania sporów. Dzięki naszym doświadczeniom i umiejętnościom negocjacyjnym często udaje się uniknąć kosztownych i czasochłonnych procesów sądowych. Nasza wiedza z zakresu prawa pracy pozwala nam udzielić rzetelnych porad naszym klientom i pomóc im zdecydować, czy bardziej korzystna dla nich jest mediacja i polubowne rozstrzygnięcie sporu czy wszczęcie postępowania sądowego.

W ramach naszych usług przygotowujemy i opiniujemy wszelkie dokumenty kadrowe, takie jak projekty regulaminów, polityki wynagrodzeń, układów zbiorowych, umów o pracę i innych umów o świadczenie pracy (powołania, kontrakty menedżerskie itp. ), w tym umowy o zakazie konkurencji i zachowania poufności podczas stosunku pracy i po jego wygaśnięciu.

Doradzamy także w sprawach związanych z ogólnie pojętym zatrudnieniem, wynagrodzeniem, prawem do urlopu, równością w zatrudnieniu, mobbingiem lub naruszeniem praw osobistych pracownika. Prowadzimy również skuteczne porady dla pracodawców w zakresie optymalizacji i reorganizacji zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę, w szczególności w zakresie odpraw.

Świadczymy również pomoc prawną w dziedzinie prawa ubezpieczeń społecznych, reprezentując naszych klientów w sporach z ZUS lub w postępowaniach sądowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty:
Mec. Przemysław Perka