Filip Piotrowicz

Asystent prawny

Student Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W Kancelarii wspomaga zespół w bieżących sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Do jego zainteresowań należy szeroko pojęte prawo własności intelektualnej, w szczególności prawo autorskie, problematyka ochrony dóbr osobistych, a także prawo znaków towarowych. W ramach działalności uniwersyteckiej udziela się w ruchu naukowym będąc aktywnym członkiem licznych organizacji studenckich. Działa w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Chętnie bierze udział w konkursach, programach i warsztatach poszerzających wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej.

Włada językiem angielskim.