Marta Szymańska

Junior Associate, Prawnik

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wielokrotnie nagradzana stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Do jej obowiązków należy bieżące wsparcie na rzecz kancelarii i jej klientów, sporządzanie pism procesowych oraz umów handlowych i research prawny.

W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, głównie obsługą korporacyjną spółek, w szczególności spółek publicznych,  a także upadłością konsumencką oraz sprawami z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw gospodarczych.

W wolnym czasie, w celu zwiększania swoich kwalifikacji, z chęcią uczestniczy w konferencjach naukowych oraz szkoleniach organizowanych przez renomowane kancelarie prawnicze. Angażuje się również w koordynowanie projektów związanych z wizerunkiem zewnętrznym Kancelarii.