Marta Szymańska

Aplikant adwokacki, Junior Associate

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Do jej obowiązków należy sporządzanie wszelakich pism procesowych (od powództwa, zażalenia, skargi na orzeczenie referendarza do apelacji), umów handlowych czy udział w przygotowywaniu strategii procesowej.

W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, w szczególności zagadnieniami dotyczącymi prawa własności intelektualnej, czynów nieuczciwej konkurencji, czy spraw odszkodowawczych dotyczących tzw. “gruntów warszawskich”, a także tematami dotyczącymi problematyki nieruchomości (ustanowienia służebności drogi koniecznej albo infrastruktury technicznej nieruchomości, sporządzanie umów najmu, wnioski do KW).

Ma doświadczenie także w  obszarze prawa gospodarczego, głównie w zakresie obsługi korporacyjnej spółek, w szczególności spółek publicznych (raporty giełdowe, zgłaszanie zmian danych podmiotów, a także negocjowanie porozumień między przedsiębiorcami w ich korporacyjnych sporach, przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do zwołania walnych zgromadzeń oraz zgromadzeń wspólników, dematerializacja akcji). Zajmuje się także upadłością konsumencką.

W wolnym czasie, w celu zwiększania swoich kwalifikacji, z chęcią uczestniczy w konferencjach naukowych oraz szkoleniach organizowanych przez renomowane kancelarie prawnicze.