Paweł Osiński

Adwokat, ekspert z zakresu międzynarodowego prawa spółek, prawa gospodarczego oraz karnego – gospodarczego.

Zdobywał doświadczenie obsługując spółki notowane na GPW w Warszawie przy przekształceniach, transakcjach połączenia spółek (także transgranicznego), emisjach obligacji i akcji oraz wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego.

Brał udział w sprawach, w kraju i zagranicą, dot. likwidacji, upadłości czy restrukturyzacji spółek handlowych (polskich i zagranicznych), wymagających koordynacji przepisów z różnych jurysdykcji.

Z sukcesem reprezentował klientów w sprawach o dochodzenie wierzytelności w Polsce i za granicą. Reprezentuje klientów w  sprawach karnych dot. przestępczości gospodarczej. Wspiera przedsiębiorców w rozwiązywaniu wątpliwości w zakresie stosowania przepisów AML/Compliance oraz prewencji przestępczości gospodarczej.

Kieruje zespołem German Desk, obsługującym polskich przedsiębiorców na rynkach niemieckojęzycznych (Niemcy, Szwajcaria, Austria).