Restrukturyzacja sposobem na przetrwanie kryzysu

Co raz więcej przedsiębiorców z niepewnością patrzy w przyszłość w obliczu epidemii koronawirusa. Nie wszyscy mogą skorzystać w pełni z wprowadzonych ostatnio regulacji „tarczy antykryzysowej”. W takiej sytuacji należy mieć świadomość, że upadłość to nie jest jedynym rozwiązaniem. Lepsze niż likwidacja przedsiębiorstwa może się okazać przeczekanie kryzysu z wykorzystanie ustawowych sposobów restrukturyzacyjnych, które istnieją w Polsce już od ponad 4 lat, a teraz mogą mieć idealne zastosowanie w obecnych, trudnych dla biznesu okolicznościach.

Cel i przesłanki restrukturyzacji

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

W momencie składania wniosku o otwarcie takiego postępowania, nie trzeba być niewypłacalnym, wystarczy już sam fakt zagrożenia niewypłacalnością.

Benefity dla przedsiębiorcy

Daje to szanse przedsiębiorcom na szybkie podjęcie działań minimalizujących straty i pozwalających na zredukowanie istniejącego już zadłużenia (np. poprzez umorzenie części z nich lub odroczenie terminu ich zapłaty), po to aby kontynuować działalność po kryzysie.

Co do zasady, po ogłoszeniu restrukturyzacji nie musimy, a nawet nie możemy płacić istniejącego wcześniej zadłużenia (dodatkowo dłużnik jest chroniony przed wszczęciem egzekucji komorniczej).

Ważne przy tym, aby pamiętać o bieżących regulowaniu powstających po otwarciu restrukturyzacji zobowiązań. Brak ich wykonywania będzie podstawą do umorzenia restrukturyzacji i braku ochrony dłużnika.

Istotną kwestią jest też brak możliwości wypowiadania przez kontrahentów niektórych umów zawartych z Dłużnikiem (np. leasingu) z uwagi na otwarcie restrukturyzacji, a także możliwość wypowiedzenia niekorzystnych umów wzajemnych ze strony Dłużnika, przy czym opcja ta jest dostępna w postępowaniu sanacyjnym (najbardziej zaawansowanym rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego).

O pomocy zadecydują sądy

Przy obecnym trybie działania sądów i nieprecyzyjnych przepisach mówiących o terminach sądowych i ustawowych, trudno obecnie przewidzieć, jak szybko takie wnioski o restrukturyzację będą rozpatrywane. Wydaje się, że w interesie poszczególnych przedsiębiorców, jak i całej gospodarki, byłoby traktowanie tych spraw priorytetowo, aby objąć parasolem ochronnym jak największą liczbę podmiotów, które mają szansę przetrwać stan epidemii.

Restrukturyzacja nie dla każdego

Niestety, należy mieć również świadomość, że restrukturyzacja nie jest też dla wszystkich zadłużonych. Ważne, żeby przy obecnym, trudnym stanie finansowym mieć do tego wystarczające środki na koszty takiego postępowania oraz zapewnić odpowiedni poziom finansowanie bieżących wydatków przedsiębiorstwa. Dla pozostałych pozostaje niestety walka na rynku w obecnych realiach lub upadłość przedsiębiorstwa.

Warto też mieć przy tym na względzie odpowiedzialność cywilną jak i karną jaką mogą ponosić członkowie zarządu, którzy nie zgłaszają wniosku swojego przedsiębiorstwa o ogłoszenie upadłości w terminie. Czasami złożenie alternatywnie wniosku o restrukturyzacje w odpowiednim momencie może uwolnić zarząd od takiej odpowiedzialności.

Sytuacja każdego przedsiębiorcy powinna być w takim wypadku analizowana indywidualnie w kontekście istniejącego zagrożenia niewypłacalnością i perspektyw skutecznej restrukturyzacji.