12-01-2024

Uzyskaj dotację na rejestrację znaku towarowego w 2024 roku! Zwrot do nawet 75% opłat

W dobie cyfrowej ochrona znaków towarowych, którymi posługuje się przedsiębiorca to podstawa. Przez znak towarowy należy rozumieć m.in. nazwę, symbol, logo oraz wszelkie inne motywy wykorzystywane w ramach działalności, które charakteryzują się tzw. zdolnością odróżniającą. Rejestracja znaku towarowego pozwala na uzyskanie monopolu na posługiwanie się nim, a zatem warto – wraz z początkiem nowego roku – rozważyć podjęcie procedury uzyskania prawa ochronnego na znaki towarowe wykorzystywane w przedsiębiorstwie i wzmocnienie ochrony swojej działalności. Sprzyja temu również możliwość uzyskania dotacji w ramach programu SME Fund 2024, dzięki któremu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać zwrot nawet 75% opłat związanych ze zgłoszeniem znaku towarowego.

Czytaj więcej
25-10-2023

Rejestr fundacji rodzinnych już działa!

Choć ustawa o fundacji rodzinnej weszła w życie już 22 maja 2023 r., media przez pierwsze miesiące grzmiały o falstarcie reformy i zwracały uwagę, że niemożliwym jest zarejestrowanie fundacji rodzinnej z uwagi na brak właściwego systemu teleinformatycznego. To spowodowało, że wielu fundatorów wstrzymywało się z decyzją o założeniu fundacji. Od końca lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim powoli dokonuje kolejnych wpisów w rejestrze, co oznacza, że fundatorzy mogą zacząć realnie korzystać z benefitów, jakie zapewnia fundacja rodzinna.

Czytaj więcej
27-09-2023

Treść weksla trasowanego

Istnieje wiele sposobów zabezpieczania roszczeń w polskim systemie prawnym, jednym z rodzajów tych zabezpieczeń jest weksel. Dlaczego warto jest korzystać z weksli w celu ochrony swoich praw, pomimo iż jego treść musi spełniać szereg rygorystycznych wymogów, aby był on uznany za ważny?

Czytaj więcej
24-08-2023

Rękojmia za wady rzeczy

Rękojmia za wady sprzedanej rzeczy stanowi szczególny rodzaj odpowiedzialności sprzedawcy wobec kupującego za nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z zawartej pomiędzy nimi umowy sprzedaży.

Czytaj więcej
12-07-2023

ASSAY – kolejny podmiot z problemami po emisji weksli inwestycyjnych

Od wczoraj tematem wielu publikacji są problemy spółek Assay Management oraz Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna. W publikacjach tych mowa o wszczęciu przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie postępowania karnego.

To już kolejny sygnał ostrzegawczy dla osób które zdecydowały się powierzyć środki tym spółkom.

Po wcześniejszych ostrzeżeniach UOKiK, dotyczących weksli inwestycyjnych, ostatnie doniesienia powinny skłonić inwestorów do szybkiego działania.

Czytaj więcej
16-06-2023

TSUE po stronie frankowiczów!

Wczoraj (15 czerwca 2023 roku) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał dwa istotne wyroki.

Czytaj więcej