07-12-2022

Podwyższenie kapitału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W jednych z ostatnich artykułów poruszyliśmy kwestie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej i emisji akcji. Tym razem chcielibyśmy się odnieść do tych zagadnień w kontekście spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których aktywnie na polskim rynku w styczniu 2022 roku działało aż 448 tys. Jest to liczba najwyższa spośród wszystkich typów spółek jakie przewiduje prawo handlowe; co więcej liczba ta oznacza, że sp. z o.o. stanowią 84,5 % wszystkich funkcjonujących w Polsce spółek handlowych! Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda podwyższenie kapitału w sp. z o.o.

Czytaj więcej
01-12-2022

Zawieszenie działalności w czasach kryzysu – czy warto?

Sytuacja polskich przedsiębiorców w ostatnich czasach naprawdę nie jest łatwa. Pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja, podwyżki prądu i gazu – to okoliczności, które mogą wpływać na problemy z płynnością finansową. W takiej sytuacji niektóre firmy decydują się na radykalny krok, jakim jest zamknięcie działalności. Istnieje jednak alternatywne rozwiązanie, które warto rozważyć – czasowe zawieszenie działalności i powrót do jej prowadzenia w „lepszych czasach”.

Czytaj więcej
23-11-2022

Pisemne zeznania świadków w postępowaniu cywilnym. Czy jest to dobre rozwiązanie?

Na skutek nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w 2019 r. dodano art. 2711 k.p.c., zgodnie z którym świadek składa zeznania na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. Decyzja odnośnie sposobu przesłuchania świadka należy do wyłącznej kompetencji sędziego, a jako że jest to postanowienie w przedmiocie dowodów – jest czynnością niezaskarżalną. Na skutek pandemii koronawirusa sądy coraz chętniej zaczęły korzystać z wprowadzonego nowelizacją przepisu. W praktyce miało to przyspieszyć prowadzenie postępowania, a jak jest naprawdę?

Czytaj więcej
15-11-2022

W jaki sposób możemy korzystać ze zdjęć zamieszczonych w internecie?

Obecnie internet umożliwia nam dostęp do wszelkiego rodzaju treści jakich tylko potrzebujemy. Jednak łatwy dostęp nie zawsze oznacza, że możemy z takich treści korzystać w sposób dowolny i nieograniczony. Dobrym tego przykładem są zdjęcia. Oceny tego, czy możemy używać konkretnego zdjęcia należy dokonać ustalając kto jest podmiotem autorskich praw majątkowych do zdjęcia (autor lub inny podmiot uprawniony) oraz czy wyraża on zgodę na korzystanie z niego.

Czytaj więcej
02-11-2022

Emisja akcji – ale co potem?

W ostatnim wpisie Mecenasa Osińskiego opisane zostały sposoby podejścia jak i zagrożenia związane z emisją i subskrypcją akcji. Gdy już zostanie przeprowadzona z sukcesem emisja (oferta) akcji, a Emitent ustrzeże się od najczęstszych błędów (opisanych w ww. wpisie), kluczowym wydaje się zadanie pytania – co potem?

Czytaj więcej
26-10-2022

Ustawa antylichwiarska przyjęta przez Sejm! Co może się zmienić?

Ustawodawca chce chronić obywateli i walczyć z działalnością lichwiarską. Ma tego dokonać dzięki legalnemu zdefiniowaniu pojęcia „maksymalnych kosztów pozaodsetkowych”, których wysokość dla kredytów konsumenckich ma zostać znacznie obniżona. Zmiany te mają chronić pożyczkobiorców przed dodatkowymi prowizjami i opłatami nakładanymi na nich przez instytucje pożyczkowe, które – co ciekawe – podlegać mają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Czytaj więcej