Rynek kapitałowy

Nasza kancelaria prowadzi profesjonalne doradztwo dla spółek publicznych, emitentów papierów wartościowych, instytucji finansowych i innych uczestników rynków kapitałowych. Nasi prawnicy doradzają uczestnikom rynku w zakresie emisji papierów wartościowych w drodze subskrypcji zamkniętej oraz otwartej, wprowadzenia lub dopuszczenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu, w tym przygotowywania dokumentów dotyczących informacji publicznych.

Ponadto nasza kancelaria oferuje kompleksowe porady dotyczące zachowania przez emitenta wymogów dotyczących transparentności oraz funkcjonowania instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym. Nasi prawnicy reprezentują akcjonariuszy w sporach dotyczących ładu korporacyjnego i doradzają w transakcjach inwestycyjnych pod kątem kwestii podatkowych oraz spełnienia wymogów przewidzianych prawem.

Ponadto oferujemy następujące usługi:

  •        doradztwo w zakresie przepisów krajowych i unijnych mających zastosowanie na rynku kapitałowym,
  •        przygotowywanie opinii prawnych, ekspertyz i analiz,
  •        przygotowanie programu wykupu akcji,
  •        usługi prawne związane z dłużnymi papierami wartościowymi.

 

Nasz zespół doświadczonych ekspertów reprezentuje klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz w ramach działań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty:
Mec. Adam Osiński