Własność intelektualna

Nasza kancelaria doradza przy transakcjach, których przedmiotem są prawa autorskie i prawa pokrewne, bazy danych, a także licencje. Oceniamy ich zakres, skuteczność i zgodność z prawem. Analizujemy przypadki naruszenia praw autorskich, zalecamy prawne środki zaradcze dla twórców pozwalające chronić ich prawa. Reprezentujemy również naszych klientów w procesach sądowych dotyczących wyżej wymienionych zagadnień.

Nasi prawnicy zajmują się rejestracją patentów i znaków towarowych przed polskimi, unijnymi oraz właściwymi w innych jurysdykcjach organami patentowymi. Jednocześnie pomagamy naszym klientom w sporach dotyczących praw własności przemysłowej.

Oferujemy również naszą opinię o umowach licencyjnych i umowach o przeniesienie praw autorskich do oprogramowania. Wspieramy naszych klientów we wszystkich projektach realizowanych za pośrednictwem Internetu, w szczególności przygotowujemy regulaminy i warunki korzystania z serwisów oraz inne stosowne dokumenty wymagane do prowadzenia działalności on-line.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty:
Mec. Przemysław Perka