Przemysław Perka

Adwokat, Partner

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) Uczelni Łazarskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności z zakresie rynku obligacji, zabezpieczeń wierzytelności, nieruchomości oraz w prawie kontraktowym.

Posiada bogate doświadczenie w występowaniu przeciwko emitentom obligacji i egzekwowaniu przedmiotów zabezpieczeń. Wspierał również działania Administratorów Zabezpieczeń w zakresie ich ustawowych obowiązków. Reprezentuje klientów w ramach sporów o wykonanie umów opcji.

Uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej spółek oraz w procesach prowadzonych przez Kancelarię, w szczególności w sprawach gospodarczych.

Doradca w zakresie ochrony danych osobowych, będący również prelegentem i prowadzącym szkolenia w zakresie RODO.

Jego zainteresowania skupiają się także wokół zagadnień związanych z prawem restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym.

Włada językiem angielskim.