Przemysław Perka Og Legal

Przemysław Perka

Senior Associate, Adwokat

W Kancelarii odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów emisyjnych w zakresie prawnych zabezpieczeń obligacji. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących emitentów obligacji, jak również w zakresie działań podejmowanych przez Administratorów Zabezpieczeń.

Uczestniczy w obsłudze prawnej spółek oraz w procesach prowadzonych przez Kancelarię, w szczególności w sprawach gospodarczych. Jego zainteresowania skupiają się także wokół zagadnień związanych z prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, sposobami zabezpieczania wierzytelności oraz ochroną danych osobowych.

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Języki: angielski, hiszpański.