Adam Osiński Og Legal

Adam Osiński

Partner Zarządzający, Adwokat

Specjalista w zakresie rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie rynku NewConnect. Ekspert w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Doradza przy projektach M&A dla polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw.

Specjalizuje się w handlowych i podatkowych aspektach transakcji krajowych i międzynarodowych oraz w innowacyjnych rozwiązaniach prawnych dla biznesu, jak również restrukturyzacji finansowej łącząc wiedzę prawniczą z doświadczeniem biznesowym.

Zajmuje się restrukturyzacją i reorganizacją spółek dla funduszy private equity oraz spółek portfelowych.

Doradza spółkom giełdowym w sporach dotyczących nadzoru właścicielskiego, w sprawach transakcji inwestycyjnych na rynkach kapitałowych oraz w sprawach związanych z wypełnianiem wymogów regulacyjnych.

Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii S.A. Członek rad nadzorczych spółek giełdowych notowanych na rynku NewConnect.

Posiada bogate doświadczenie w zakładaniu spółek typu start-up. Doradza w zakresie pozyskiwania funduszy Unijnych z programów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Absolwent Prawa na Wydziałe Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Języki: angielski