Bartosz Żuchowski

Adwokat, Senior Associate

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie – adwokat.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem sporów cywilnych oraz sporów gospodarczych, w których reprezentuje klientów Kancelarii przed sądami powszechnymi. Uczestniczy również w bieżącej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, doradzając w szczególności w zakresie prawa kontraktowego.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie sporów sądowych na tle umów opcji oraz postępowań zabezpieczających w sprawach cywilnych.

Rozwiązując problemy prawne klientów Kancelarii udzielał również pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa karnego, bankowego i rynku kapitałowego. Chętnie podejmuj się nowych wyzwań oraz wdrażania pionierskich rozwiązań prawnych.

Włada językiem niemieckim oraz językiem angielskim.