Ochrona majątku

Alternatywne fundusze inwestycyjne

Zakładamy i obsługujemy Alternatywne Fundusze Inwestycyjne w kraju i za granicą.

Prawo spółek

Wieloletnie doświadczenie w zakładaniu i obsłudze prawnej spółek handlowych.

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Prowadzenie spraw sądowych w sprawach gospodarczych; dochodzenie należności.

German Desk

Zespół niemieckojęzycznych prawników kompleksowo wspiera polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim.

Audyt i wdrożenie RODO

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie audytu i wdrożenia przepisów RODO.

Rynek kapitałowy

Doświadczony zespół obsługi rynku kapitałowego; emisje akcji i obligacji, wprowadzenie do obrotu giełdowego, umowy inwestycyjne.

Fuzje i przejęcia

Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe przy: łączeniu i podziałach spółek, przekształceniach, transgranicznym połączeniu spółek.

Dochodzenie wierzytelności w Polsce i na terenie UE

Prowadzenie spraw o dochodzenie wierzytelności w Polsce i w EU.

Fundacje prywatne

Zakładanie i zarządzanie Fundacjami Prywatnymi i Trustami w celu ochrony majątku klientów.

Kryptowaluty

Doradztwo prawne w obszarze kryptowalut: zgodność z regulacjami, ICO, licencje oraz rachunki bankowe.

Licencje na organizacje gier losowych

Doświadczenie w uzyskaniu licencji na organizację gier losowych w kraju i za granicą.

Prawo podatkowe

Doświadczenie w obsłudze podatkowej dla podmiotów gospodarczych oraz inwestorów.

Pracownicze Programy Emerytalne i Kapitałowe

Zakładanie i obsługa Pracowniczych Programów Emerytalnych i Pracowniczych Programów Kapitałowych.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Doradztwo prawne dla podmiotów w upadłości/restrukturyzacji oraz dla wierzycieli.

Rynek nieruchomości

Doświadczenie w obsłudze transakcji na rynku nieruchomości.

Spółki zagraniczne

Zakładanie i obsługa spółek za granicą: Niemcy, Cypr, Holandia, Grecja, USA, Estonia.

Własność intelektualna

Wsparcie prawne w zagadnieniach z obszaru prawa własności intelektualnej: rejestracja znaków, patentów, spory sądowe, umowy licencyjne.