Dochodzenie wierzytelności w Polsce i na terenie UE

Oferta naszej Kancelarii zawiera kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w procesie dochodzenia przysługujących im należności cywilnoprawnych. Oferujemy wsparcie przy dochodzeniu wierzytelności każdej wartości.

Szczegółowy zakres usług obejmuje:

  • dochodzenie wierzytelności pieniężnych w celu ich windykacji na drodze sądowej (również w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym),
  • dochodzenie wierzytelności pieniężnych na terenie UE,
  • dochodzenie roszczeń pieniężnych przeciwko przewoźnikom pasażerskim (przewoźnicy lotniczy, autobusowi, kolejowi) o odszkodowanie z tytułu opóźnienia w realizowanych przewozach pasażerskich, w celu ich dochodzenia na drodze administracyjnej i sadowej,
  • dochodzenie wierzytelności przeciwko spółkom prawa handlowego będących własnością jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa,
  • dochodzenie wierzytelności przysługujących osobom fizycznym (konsumentom) przeciwko przedsiębiorcom, wynikających z uprawnień konsumenckich,

Świadczymy usługi prawne na każdym etapie windykacji należności, od wezwania do zapłaty i negocjacji z dłużnikami, do postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty:
Mec. Przemysław Perka