Zasady Prywatności

Polityka prywatności

A. Dlaczego posiadamy politykę prywatności ?

W Kancelarii Prawnej Osiński i Georgiades sp. k. (O.G. LEGAL) zobowiązujemy się dostarczać naszym klientom rzetelne informacje oraz chronić ich prywatność i poufność danych osobowych. Ochrona prywatności danych osobowych, zarówno online jak i off-line jest dla O.G. LEGAL najwyższym priorytetem.
W związku z tym podejmujemy odpowiednie kroki w tym celu:
Dajemy Państwu, jako odwiedzającym naszą stronę internetową, wyraźną informację, kiedy oczekujemy od Państwa informacji, jakiego rodzaju są informacje, o które prosimy, a także wskazujemy ogólne cele, dla których te informacje zostaną wykorzystane lub ujawnione. Ponadto wskazujemy kategorie użytkowników, którym przekazujemy niniejsze informacje, a także sposób, w jaki mogą Państwo poinstruować nas, gdyby zechcieli Państwo ograniczyć wykorzystanie tych informacji oraz procedur, które zapewniamy w celu ochrony prywatności.
Prowadzenie dokładnej dokumentacji zapewnia dostęp do informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, które można pobrać online, co zapewnia rzetelną procedurę aktualizowania, korygowania i poprawiania swoich danych osobowych. Ponadto używamy bezpiecznych systemów, niezależnie czy są one automatyczne, w celu zabezpieczenia informacji.

B. Informacje dotyczące Państwa, które gromadzimy.

Polityka prywatności OG LEGAL dotyczy wszystkich informacji, które otrzymujemy od Ciebie online w związku z zawieraną transakcją online lub w inny sposób.
Poza sytuacjami opisanymi poniżej, nie gromadzimy informacji, które zostają przekazane przez Państwa lub innych informacji uzyskanych podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej.

Gromadzimy informacje przekazywane przez Państwa lub informacje uzyskiwane online, kiedy:

  • żądają Państwo konkretnych informacji online dotyczących naszej działalności lub świadczonych przez O.G. LEGAL usług;
  • wysyłają nam Państwo wiadomość e-mail za pośrednictwem naszej strony internetowej lub korzystając z poczty internetowej.

W powyższych sytuacjach możemy zbierać pewne informacje od Państwa i na Państwa temat, żeby przeanalizować przesłane pytanie i zająć się Państwa sprawą, a także żeby zweryfikować tożsamość, aby upewnić się, że dostarczamy nasze usługi odpowiedniej osobie. Ma to na celu Państwa ochronę a także pomaga wyeliminować nadużycia związane z tożsamością oraz fałszywe zlecenia.

Dane osobowe, które możemy gromadzić od Państwa online w celu weryfikacji tożsamości a także dostarczenia oczekiwanej usługi:

  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu i faksu,
  • adres zamieszkania,
  • adres strony internetowej,
  • adres e-mail.

Informacje, które gromadzimy mogą się różnić w poszczególnych przypadkach, co będzie zależało od specyficznych wymagań naszej kancelarii w celu zrealizowania Państwa prośby.

C. Informacje dostarczane Państwu w celach marketingowych

Możemy przekazywać Państwu informacje o naszych usługach, które według nas mogą Państwa zainteresować. W związku z tym, kiedy wysyłamy Państwu e-mail zawierający takie informacje, razem z nią automatycznie otrzymają Państwo możliwość sprzeciwu wobec dostarczania przez nas informacji. Jest to prosty i bezpłatny sposób odmowy udostępniania danych kontaktowych do tego celu, które otrzymaliśmy od Państwa podczas gromadzenia informacji. W ten sposób zrezygnują Państwo z dalszego otrzymywania od nas ofert promocyjnych.

D. Komu możemy ujawnić Państwa dane osobowe.

Nie ujawniamy żadnych informacji, które otrzymujemy od Państwa lub na Państwa temat do osób trzecich, takich jak firmy, które nie są z nami powiązane w żadnym celu biznesowym, w tym marketingowym czy wspólnych biznesowych przedsięwzięciach powiązanych lub nie z naszymi produktami i usługami, pod warunkiem uzyskania od Państwa zgody na konkretne ujawnienie.

Jeżeli w jakimkowiek momencie uzgodniono, że Państwa dane osobowe zostaną ujawnione osobom trzecim w sposób opisany powyżej, mogą Państwo zrezygnować z tego ujawnienia danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@og.legal. Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi (spambots), w związku z tym aby go zobaczyć w przeglądarce niezbędna jest włączona obsługa JavaScript.

E. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe.

Okres przechowywania danych osobowych różni się w zależności od tego, jakie informacje są wykorzystywane. W niektórych przypadkach obowiązują wymogi prawne dotyczące przechowywania danych przez minimalny okres czasu. Pod warunkiem, że nie istnieją żadne specjalne wymogi dotyczące przechowywania informacji, zachowamy te informacje przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane i dla których mają być dalej przetwarzane.

F. Aktualizowanie danych użytkownika.

Jeżeli jakiekolwiek informacje, które Państwo podali OG LEGAL, zmienią się (na przykład po zmianie adresu e-mail, nazwy, szczegółów płatności) lub jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji, uprzejmie prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres: administration@cut.ac.cy Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi (spambots), w związku z tym aby go zobaczyć w przeglądarce niezbędna jest włączona obsługa JavaScript. Po otrzymaniu takiej wiadomości OG LEGAL dokona niezbędnych zmian i potwierdzi, że zostały one wykonane.

G. Bezpieczeństwo I poufność – jak chronimy Państwa dane osobowe.

O.G. LEGAL ma świadomość znaczenia zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz komunikacji on-line.
Korzystamy z programów, które szyfrują informacje które Państwo przesyłają.
Ograniczamy dostęp do zgromadzonych danych osobowych tylko dla tych osób, które potrzebują tych informacji dla celów, w jakich zostały zebrane I mają zostać wykorzystane.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez upoważnione osoby, które pod bezpośrednim nadzorem i kontrolą działają zgodnie z naszymi instrukcjami.

Zatrudniamy osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz niezbędną wiedzę techniczną, które pracują zgodnie z najwyższymi standardami w kwestii zachowania poufności. Dodatkowo utrzymujemy fizyczne, elektroniczne oraz proceduralne zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych.
Ponadto dysponujemy protokołami zabezpieczeń oraz technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa mających na celu ochronę danych osoby, które zabezpieczają przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub przetwarzaniem. Środki te obejmują wewnętrzne i zewnętrzne zapory ogniowe, zabezpieczenia fizyczne oraz technologiczne środki bezpieczeństwa i szyfrowanie niektórych informacji.