Uzyskaj dotację na rejestrację znaku towarowego w 2024 roku! Zwrot do nawet 75% opłat

W dobie cyfrowej ochrona znaków towarowych, którymi posługuje się przedsiębiorca to podstawa. Przez znak towarowy należy rozumieć m.in. nazwę, symbol, logo oraz wszelkie inne motywy wykorzystywane w ramach działalności, które charakteryzują się tzw. zdolnością odróżniającą. Rejestracja znaku towarowego pozwala na uzyskanie monopolu na posługiwanie się nim, a zatem warto – wraz z początkiem nowego roku – rozważyć podjęcie procedury uzyskania prawa ochronnego na znaki towarowe wykorzystywane w przedsiębiorstwie i wzmocnienie ochrony swojej działalności. Sprzyja temu również możliwość uzyskania dotacji w ramach programu SME Fund 2024, dzięki któremu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać zwrot nawet 75% opłat związanych ze zgłoszeniem znaku towarowego.

Informacje o dotacji 2024

Tegoroczna edycja programu SME Fund 2024 rusza już 22 stycznia 2024 r. W ramach dotacji można otrzymać bon o wartości 1000 EUR do wykorzystania na opłaty urzędowe związane ze zgłoszeniem znaku towarowego do ochrony. Dotyczy to zarówno procedury rejestracji przed organem krajowym (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej – UPRP), jak również rejestracji w Unii Europejskiej (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO) oraz w ramach rejestracji międzynarodowej.

Szczegółowe warunki przyznania dotacji w roku 2024 r. poznamy zapewne w dniu uruchomienia programu, ale bazując na doświadczeniu z poprzednich lat możemy spodziewać się, że mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwrot 75% opłat za zgłoszenie znaku towarowego w EUIPO oraz UPRP oraz 50% zwrotu opłat za zgłoszenie znaku w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Z dofinansowania będą mogli skorzystać:

1.       mikroprzedsiębiorcy – zatrudniający do 10 pracowników i mający do 2 mln euro rocznego obrotu;

2.       mali przedsiębiorcy – zatrudniający do 50 pracowników i mający do 10 mln euro rocznego obrotu;

3.       średni przedsiębiorcy – zatrudniający do 250 pracowników i mający do 50 mln euro rocznego obrotu.

Co istotne – przedsiębiorca najpierw powinien złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania. Następnie, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, powinien złożyć wniosek o ochronę znaku towarowego oraz dokonać wszelkich opłat. Dopiero po opłaceniu działania przedsiębiorca, na podstawie uzyskanej decyzji, będzie mógł ubiegać się o zwrot kosztów.

Zachęcamy do zapisania daty 22 stycznia 2024 r., jako istotnej dla działalności firmy i zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach uzyskania dofinansowania oraz procedurze uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.

Izabela Kryspin