Aleksandra Bożek

Aplikant adwokacki, Associate

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wielokrotnie nagradzana stypendium rektora dla najlepszych studentów.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się reprezentacją Klientów podczas postępowań i sporów na gruncie prawa cywilnego i karnego oraz bieżącą obsługą przedsiębiorców i osób fizycznych, w tym przygotowywaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych oraz windykacją należności. Swoje doświadczenie rozwijała w kancelariach związanych z prawem gospodarczym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym, a także zajmujących się obsługą prawną związaną z egzekwowaniem roszczeń cywilnoprawnych, w tym odszkodowań. Posiada duże doświadczenie procesowe.

Włada językiem angielskim.