Jarosław Grzechulski Og Legal

Jarosław Grzechulski

Prawnik, Associate

Specjalista w zakresie prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego oraz prawa rejestrowego. Zajmuje się zakładaniem, bieżącą obsługą i reorganizacją spółek handlowych.

Uczestniczył w realizacji oraz przygotowaniu projektów M&A dla polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw. Zajmuje się również obsługą spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect.

Członek zespołu obsługującego emisje obligacji. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowania dokumentów emisyjnych oraz w zakresie prawnych zabezpieczeń obligacji. Uczestniczy w sprawach dotyczących emitentów obligacji, jak i działań podejmowanych przez Administratorów Zabezpieczeń.

Członek rad nadzorczych spółek giełdowych notowanych na rynku NewConnect. Odbył staż w dziale prawnym Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Języki: angielski.