Jarosław Grzechulski

Jarosław Grzechulski

Adwokat, Senior Associate

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Specjalista w zakresie prawa spółek handlowych, również spółek publicznych z Alternatywnego Systemu Obrotu – rynku NewConnect, prawa gospodarczego oraz prawa rejestrowego. Zajmuje się zakładaniem, bieżącą obsługą, reorganizacją oraz likwidacjami spółek handlowych.

Uczestniczył w realizacji oraz przygotowaniu projektów fuzji i przejęć ( M&A ) dla polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw.

Członek zespołu przygotowującego emisje w ramach pozyskiwania kapitału udziałowego i dłużnego (obligacji) jak również transakcje zbycia instrumentów finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowania dokumentów emisyjnych, umów sprzedaży oraz w zakresie prawnych zabezpieczeń transakcji w tym działalności Administratora Zastawu lub Administratora Zabezpieczeń.

Stale współpracuje z polską platformą crowdfundingu udziałowego – FindFunds.pl – w ramach przygotowania i przeprowadzania kampanii.

Członek rad nadzorczych spółek giełdowych notowanych na rynku NewConnect.