Patryk Płatek

Junior Associate

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego na UW. Napisał pracę magisterską pt. “Przestępstwa Gospodarcze”.

Specjalizuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego.

Włada językiem angielskim.