08-10-2020

Spór co do realizacji umowy opcji w europejskim stylu wykonania – pierwsze prawomocne rozstrzygnięcie!

W dniu 7 października 2020 roku zapadł korzystny wyrok dla obsługiwanego przez nas klienta, w którym Sąd Okręgowy w Warszawie, jako sąd II instancji, przychylił się do przygotowanej przez nas apelacji i zmienił zaskarżony wyrok sądu I instancji poprzez oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od Powoda na rzecz Pozwanej zwrotu kosztów postępowania w obu instancjach.

Czytaj więcej
26-08-2020

KOMUNIKAT DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZEZ DZIAŁALNOŚĆ GERDA BROKER SP. Z O.O.

W nawiązaniu do ostatnich komunikatów prasowych dotyczących zatrzymania osób zarządzających Gerda Broker sp. z o.o. (obecna nazwa Alfa Bridge Broker sp. z o.o.), w związku z podejrzeniami, że spółka ta działała jako piramida finansowa, powodując straty w wysokości nawet kilkudziesięciu milionów złotych, zapraszamy wszystkie osoby poszkodowane do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Osiński.

Czytaj więcej
28-05-2020

Dlaczego można i warto składać równolegle wniosek restrukturyzacyjny i upadłościowy

Restrukturyzacja ma za zadanie pomóc dłużnikowi wydostać się z trudnej sytuacji, w której się znalazł i uniknąć w ten sposób ogłoszenia upadłości. Należy tutaj wskazać, że postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego stanem niewypłacalności w rozumieniu Prawa upadłościowego. Z drugiej strony, przesłanką ogłoszenia upadłości w stosunku do dłużnika jest wystąpienie stanu niewypłacalności. Jak widać, przesłanki wszczęcia obu postępowań częściowo się ze sobą pokrywają, a zatem nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której dłużnik zastanawiać się będzie czy powinien wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne, czy już postępowanie upadłościowe.

Czytaj więcej
06-04-2020

Restrukturyzacja sposobem na przetrwanie kryzysu

Co raz więcej przedsiębiorców z niepewnością patrzy w przyszłość w obliczu epidemii koronawirusa. Nie wszyscy mogą skorzystać w pełni z wprowadzonych ostatnio regulacji „tarczy antykryzysowej”. W takiej sytuacji należy mieć świadomość, że upadłość to nie jest jedynym rozwiązaniem. Lepsze niż likwidacja przedsiębiorstwa może się okazać przeczekanie kryzysu z wykorzystanie ustawowych sposobów restrukturyzacyjnych, które istnieją w Polsce już od ponad 4 lat, a teraz mogą mieć idealne zastosowanie w obecnych, trudnych dla biznesu okolicznościach.

Czytaj więcej
23-03-2020

Możliwość obniżenia kosztów w czasach koronawirusa

Praktycznie całe społeczeństwo jest obecnie świadome, że od dnia 20 marca 2020 roku wprowadzony został w Polsce stan epidemii wynikający z wirusa CONVID-19. W sytuacji, gdy stabilność stosunków gospodarczych jest bardzo niepewna, istnieje uzasadniona obawa co do niemożności wykonania już zawartych umów. Niewiele jednak osób, w szczególności przedsiębiorców, zdaje sobie sprawę, że na szczęście już dawno temu przewidziano pewne regulacje pozwalające poradzić sobie z takimi problemami.

Czytaj więcej
05-11-2019

Za usługi bez wymaganego zezwolenia KNF nie należy się wynagrodzenie

W sprawie klienta reprezentowanego przez Kancelarię w dniu 29 października 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadło orzeczenie oddalające w całości powództwo firmy doradczej o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia (success fee) od klienta Kancelarii (pozwanego). Korzystne orzeczenie było wynikiem wcześniejszego wsparcia prawnego Kancelarii na etapie apelacyjnym, gdzie Sąd Apelacyjny Warszawie uwzględnił złożoną przez pozwanego apelację i uchylił wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego, który w całości zasądzał roszczenie od klienta Kancelarii.

Czytaj więcej