24-08-2022

Kradzież danych osobowych. Jak chronić się przed wyłudzeniami?

Do kradzieży danych osobowych dochodzi nie tylko na skutek utraty dowodu osobistego, ale również ujawniania danych wrażliwych na różnych stronach internetowych, a nawet w rozmowie telefonicznej z osobą podającą się za ankietera. Wyłudzenia lub kradzież danych osobowych oraz oszustwa internetowe to problemy, z którymi spotykamy się coraz częściej. Niniejszy artykuł wskaże Państwu, jakie działania należy podjąć, a także jakie są rozwiązania dostępne na rynku, powstałe po to,  aby chronić się przed działaniami oszustów.

Przestępstwa polegające na kradzieży i wykorzystaniu danych osobowych polegają najczęściej na działaniu, w celu uzyskania korzyści majątkowej, poprzez zaciągnięcie pożyczek, tzw. „chwilówek”, od trudniących się tym instytucji finansowych. Niektóre z tych firm oferują możliwość wzięcia pożyczki przez Internet, posługując się zaledwie numerem dowodu osobistego lub numerem PESEL.

Czytaj więcej
18-08-2022

Koniec ze sztucznym zawyżaniem cen przed promocją – nowe wymogi dla e-sprzedawców

Ochrona praw konsumentów jest jedną z czołowych polityk Unii Europejskiej, w związku z czym jej instytucje stopniowo wdrażają kolejne regulacje wspierające interesy konsumentów oraz zapewniające im wysoki poziom ochrony prawnej. Jedną z najnowszych regulacji wpisujących się w działania Unii Europejskiej w tym zakresie jest tzw. Dyrektywa Omnibus[1]. Głównym celem unijnej dyrektywy jest ochrona konsumentów przed sztucznym zawyżaniem cen tuż przed promocją, która spowoduje że przedsiębiorcy będą musieli wprowadzić zmiany w wewnętrznej dokumentacji prawnej, zasadach działania strony internetowej oraz prowadzonej polityce cenowej. Na co warto zwrócić uwagę?

Czytaj więcej
10-08-2022

Zawieszenie płatności rat kredytu frankowego na czas trwania sprawy sądowej, czyli sposób na „sądowe wakacje kredytowe” dla frankowiczów

W ostatnim czasie w mediach bardzo wiele mówi się o wakacjach kredytowych. Jest to ustawowa (rządowa) forma pomocy dla Polaków spłacających kredyty hipoteczne w złotych polskich. Wakacje kredytowe polegają na zawieszeniu płatności rat tych kredytów. Zarówno ich części kapitałowej, jak i odsetkowej. Tyle tylko, że wspomniane wakacje kredytowe dotyczyć mogą wyłącznie umów zawartych w złotych polskich w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. A co z umowami zawartymi we frankach szwajcarskich, wobec galopującej inflacji i powszechnego wzrostu cen, czy też zapowiedzi zbliżającej się trudnej jesieni i zimy? Czy frankowicze też mogą zafundować sobie przysłowiowe „wakacje kredytowe”? Z pomocą dla frankowiczów, którzy zdecydowali się już pozwać bank, bądź dopiero to planują, przychodzi instytucja tzw. zabezpieczenia. O tym, kiedy i jak można skorzystać z takich „sądowych wakacji kredytowych” dowiesz się w niniejszym artykule.

Czytaj więcej
03-08-2022

Influencer kontra UOKIK – kryptoreklama

Z uwagi na szybki rozwój social mediów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów coraz dokładniej przygląda się postom publikowanym przez tzw. Influencerów. Branża reklamowa w social mediach zyskuje wciąż to nowe odsłony, przy czym nie brakuje też nowych problemów z tym związanych.

Wszystko to za sprawą kryptoreklam. Nieświadomy konsument sugeruje się opinią Influencera co do wybieranych przez niego usług czy produktów. Należy pamiętać, że opinia może, ale nie musi być niezależna jeśli w grę wchodzi wynagrodzenie. Influencerzy dosyć niejasno określają swoją relację z daną marką i niechętnie dodają oznaczenia o tym, że publikacja jest opłacona. Reklama nie wzbudza już takiego zaufania jak niezależna opinia naszego ulubionego Influencera. Zatem często ten fakt bywa ukrywany.

Czytaj więcej
27-07-2022

Ochrona dóbr osobistych – jak to działa w przypadku osób prawnych?

Czy osoby prawne, takie jak na przykład spółki mają dobra osobiste? Jeżeli tak, to na jakiej zasadzie podlegają one ochronie i co konkretnie możemy uznać za dobro osobiste spółki? Jak bronić się przed hejtem w Internecie i narażeniem na utratę dobrego imienia osoby prawnej, którą reprezentujemy? O wszystkim tym dowiecie się w poniższym wpisie.

Czytaj więcej
20-07-2022

Czy obligacje wrócą do łask?

Najbardziej widocznym symptomem obecnej dynamicznej sytuacja gospodarczej jest galopująca inflacja i wysokie oprocentowanie kredytów. Problem ten dotyka coraz częściej nie tylko zwykłych rodzin, ale również polskich przedsiębiorców. Pojawiają się trudności w uzyskaniu kredytu w bankach komercyjnych. Zmniejsza się też realna zdolność kredytowa przedsiębiorców. Z tego względu biznes zmuszony jest poszukiwać nowych źródeł finansowania. Być może remedium na problemy rynku stanie się emisja obligacji?

Czytaj więcej