06-08-2018

Odpowiedzialność członka Zarządu za dług spółki z o.o.

W dzisiejszym wpisie po krótce omówione zostaną zasady ponoszenia odpowiedzialności cywilnej przez członka Zarządu za dług spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na zasadzie art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), wierzyciel spółki może zaspokoić się z majątku osobistego członka jej Zarządu. Kiedy jest to możliwe i czy członek Zarządu może uwolnić się od takiej odpowiedzialności?

Czytaj więcej
20-07-2018

Środowisko międzynarodowe reaguje na nadużywanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

W dniu 29 listopada 2017 r. weszła w życiu ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego, mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2104).

Czytaj więcej
19-07-2018

Jednolity paszport europejski na świadczenie usług inwestycyjnych

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przewiduje szereg swobód, stanowiących podstawę dla funkcjonowania rynku wewnętrznego UE.

Czytaj więcej
13-07-2018

Czy planowanie podatkowe jest jeszcze możliwe?

Tempo i rozmiary zmian, które zaszły w przepisach krajowych w ostatnich latach skłaniają prawników, doradców podatkowych oraz przede wszystkim samych podatników do zadania sobie pytania, czy planowanie podatkowe jest jeszcze możliwe.

Czytaj więcej
03-07-2018

Murapol – pierwsze ostrzeżenie dla obligatariuszy

Informacja prasowa o zainteresowaniu Komisji Nadzoru Finansowego obligacjami jednego z czołowych polskich deweloperów to wyraźny sygnał ostrzegawczy dla obligatariuszy. Mimo, że formalnie może nie być przesłanek do przedterminowego wykupu żadnej z serii obligacji, to już same doniesienia medialne powinny postawić wszystkich inwestorów Murapol w stan gotowości.

Czytaj więcej
21-06-2018

Nowa ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych

W dniu 2 czerwca 2018 roku, Prezydent RP podpisał Ustawę o wspieraniu nowych inwestycji uchwaloną przez Sejm RP 20 maja br. Wprowadza ona do polskiego systemu prawnego nowe istotne narzędzia wsparcia dla inwestorów, planujących rozpoczęcie nowych inwestycji na terenie Polski.

Czytaj więcej