24-01-2023

Sąd zawiesił raty kredytu frankowego!

W niecały miesiąc od złożenia wniosku do sądu, sąd zawiesił obowiązek naszego klienta comiesięcznego uiszczenia rat kredytu frankowego oraz zakazał bankowi pobierania tych rat!

Czytaj więcej
11-01-2023

Rejestry akcjonariuszy – czym się różnią i który wybrać?

Zgodnie z zapowiedzią wpisu z listopada, poniżej przedstawiamy dwa podstawowe rodzaje rejestracji akcji, jak również dodatkowy rodzaj, dostępny tylko dla jednego typu spółek.

Zaczynając od początku należy przypomnieć, iż na chwile obecną każda spółka, której kapitał dzieli się na wyemitowane papiery wartościowe – akcje tj. Spółka Akcyjna (S.A.) i Spółka Komandytowo Akcyjna (S.K.A.) jak również Prosta Spółka Akcyjna (P.S.A.) muszą prowadzić rejestr odnośnie liczby oraz posiadaczy akcji spółki. Przepisy prawa wskazują, że sama spółka nie może prowadzić takiego rejestru i musi przekazać jego prowadzenie podmiotowi zapewniającemu zaufanie i rzetelność. Takimi podmiotami są domy maklerskie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a dla P.S.A. rejestr może prowadzić także notariusz.

Czytaj więcej
21-12-2022

Czy darmowy kredyt jest możliwy?

Czym jest tzw. sankcja kredytu darmowego i względem kogo może mieć zastosowanie?

W prawie wyróżnia się rożnego rodzaju sankcje, czyli negatywne konsekwencje za niezastosowanie się do przepisów. Istnieją powszechnie znane, chociażby ze słyszenia, sankcje karne (na przykład 1 rok pozbawienia wolności), jak również sankcje cywilne, polegające na przykład na tym, że daną umowę należy uznać za nieważną, bądź świadczenia pieniężne uiszczone na podstawie konkretnej umowy za nienależące się.

Czytaj więcej
14-12-2022

Co grozi Zarządowi spółki kapitałowej za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie?

Wobec narastających problemów z płynnością finansową, zarządzający przedsiębiorstwami powinni bacznie monitorować ich sytuację majątkową, biorąc pod uwagę również swoją potencjalną odpowiedzialność, nie tylko cywilną, ale też podatkową i karną. Jeśli więc jesteś członkiem zarządu (prezesem zarządu) spółki z. o.o. lub akcyjnej, a spółka ta ma problemy z wypłacalnością, to właśnie ten wpis jest dla Ciebie. Oprócz walki o przetrwanie spółki należy bowiem mieć również z tyłu głowy możliwe sankcje za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie.

Czytaj więcej
07-12-2022

Podwyższenie kapitału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W jednych z ostatnich artykułów poruszyliśmy kwestie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej i emisji akcji. Tym razem chcielibyśmy się odnieść do tych zagadnień w kontekście spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których aktywnie na polskim rynku w styczniu 2022 roku działało aż 448 tys. Jest to liczba najwyższa spośród wszystkich typów spółek jakie przewiduje prawo handlowe; co więcej liczba ta oznacza, że sp. z o.o. stanowią 84,5 % wszystkich funkcjonujących w Polsce spółek handlowych! Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda podwyższenie kapitału w sp. z o.o.

Czytaj więcej
01-12-2022

Zawieszenie działalności w czasach kryzysu – czy warto?

Sytuacja polskich przedsiębiorców w ostatnich czasach naprawdę nie jest łatwa. Pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja, podwyżki prądu i gazu – to okoliczności, które mogą wpływać na problemy z płynnością finansową. W takiej sytuacji niektóre firmy decydują się na radykalny krok, jakim jest zamknięcie działalności. Istnieje jednak alternatywne rozwiązanie, które warto rozważyć – czasowe zawieszenie działalności i powrót do jej prowadzenia w „lepszych czasach”.

Czytaj więcej