06-10-2022

Na co przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę przy zawieraniu umów najmu lokali użytkowych?

Zasady umowy najmu lokalu użytkowego regulują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące najmu i przez to, że przewidują dużą swobodę stron w kształtowaniu jej treści, często dochodzi do nadużyć pomimo, że w teorii strony w kształtowaniu treści umowy są równe, to w praktyce bardzo rzadko można spotkać umowy najmu lokali użytkowych kształtujące pozycję najemcy i wynajmującego w równy sposób. Szczególną uwagę na treść umowy najmu powinni zwrócić przedsiębiorcy chcący wynająć lokal w galerii handlowej. Wynajmujący często z uwagi na swoją pozycję na rynku gospodarczym przedkładają najemcom gotowe wzory umów najmu i niechętnie podchodzą do negocjacji jej postanowień. Te nierówności pomiędzy stronami mogą niestety prowadzić do nieuczciwych praktyk.

Czytaj więcej
28-09-2022

Nowe przepisy o crowdfundingu udziałowym – co się zmieni?

Najprościej rzecz ujmując, crowdfunding udziałowy (finansowanie społecznościowe) jest alternatywnym sposobem pozyskiwania kapitału od inwestorów indywidualnych. Środki uzyskiwane są przede wszystkim w zamian za zbywalne papiery wartościowe (np. akcje, obligacje). Największą popularnością cieszy się wśród małych i średnich przedsiębiorstw (w szczególności typu start-up). Firmom takim szczególnie zależy na szybkim pozyskaniu środków na rozwój swoich przedsięwzięć. Wraz z błyskawicznym rozwojem crowdfundingu w całej Unii Europejskiej, unijny ustawodawca przyjął regulacje mające na celu ujednolicenie ram prawnych w zakresie finansowania społecznościowego.  Działania te wymusiły dostosowanie polskiego systemu prawnego do nowych wymogów. To nowe wyzwania dla rynku, lecz również nowe możliwości.

Czytaj więcej
21-09-2022

Influencer a reklama alkoholu

Kampanie reklamowe w social mediach coraz częściej związane są z promocją napojów alkoholowych. Ich reklama i promocja jest co do zasady zabroniona. Wyjątkiem jest piwo, ale pod określonymi warunkami. Skoro mamy tak rygorystyczny stan prawny, to dlaczego widzimy tak dużo alkoholu w przestrzeni publicznej, w tym w wykonaniu Influencerów? Wszystko zależy od odpowiedniej interpretacji przepisów. Dokumentem regulującym działania marketingowe przemysłu alkoholowego jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Warunki reklamy alkoholu zostały wskazane w art. 131 tejże Ustawy.

Czytaj więcej
14-09-2022

Emisja akcji – jak do tego podejść?

Jednym ze sposobów pozyskania środków na finansowanie działalności spółki akcyjnej jest pozyskanie środków od inwestorów, czyli akcjonariuszy. Jest to o tyle atrakcyjne, że środków pochodzących z emisji akcji nie trzeba zwracać, w odróżnieniu od środków uzyskanych od obligatariuszy lub pożyczkodawców. Spółka nie ma więc długu wobec swoich akcjonariuszy z tytułu opłacenia przez nich akcji.

Emisja akcji rządzi się przy tym określonymi prawami, których należy bezwzględnie przestrzegać, aby nie narazić się na niepotrzebne, a czasem kosztowne kłopoty.

Czytaj więcej
07-09-2022

Zwykłe podwyższenie kapitału w spółce akcyjnej

Spółki akcyjne poszukując funduszy na dalszy rozwój mają do dyspozycji szereg opcji, z których mogą skorzystać w celu dokapitalizowania. Obok rozwiązań, które niosą ze sobą powstanie po stronie spółki zobowiązania (emisja obligacji, pożyczka), jednym z popularniejszych sposobów na zebranie pieniędzy z rynku jest emisja przez spółkę akcji, która wiąże się z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. Niewątpliwym plusem takiego rozwiązania jest fakt, iż w ten sposób spółka pozyskując fundusze na dalszy rozwój nie zaciąga zobowiązań, a ‘jedynie’ dzieli się częścią majątku spółki z nowymi akcjonariuszami, bądź tymi, którzy już posiadają jej akcje, zwiększając w ten sposób swoje zaangażowanie finansowe w kapitale spółki. Oczywiście emisja akcji zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko w postaci ‘rozwodnienia kapitału’ spółki, dlatego każda powinna być przemyślana.

Czytaj więcej
01-09-2022

Weksel inwestycyjny – ryzyko czy gwarancja stałego dochodu?

Choć w ostatnim czasie co raz częściej jesteśmy kuszeni atrakcyjnymi ofertami obiecującymi szybki zysk z gwarantowaną wysoką stopą zwrotu kapitału, stanowiącymi jednocześnie ciekawą alternatywę dla niskooprocentowanych lokat bankowych czy obligacji, to jednak upowszechnienie „weksli inwestycyjnych” nie powinno nas zmylić, a podjęcie decyzji o przystąpieniu do takiej inwestycji powinno być przemyślane.

Czytaj więcej